extra ledenvergadering 10 september

Eén van de onderwerpen tijdens de ledenvergadering van 23 april jongstleden was de herverkiezing van de voorzitter. Joop Schuilenburg gaf hierbij aan, niet de volle 3 jaar meer te willen uitdienen maar met een termijn van maximaal 1 jaar, de HKW de tijd te geven een geschikte opvolger te vinden.

Kort na de vergadering meldde zich een kandidaat in de persoon van Hans Hovens. Na enkele formele en informele gesprekken, heeft Hans besloten zich te kandideren voor de rol van voorzitter. Hans is geen onbekende binnen de vereniging en Westervoort. Hij is betrokken bij de projectteams rondom de lustrum herdenkingen van Quick Anger en neemt deel aan de overlegvergaderingen over de rol van Fort Westervoort binnen het kader van het lopende project omtrent het rivierklimaatpark. Tevens heeft Hans binnen meerdere verenigingen en stichtingen bestuurstaken verricht.

In de bestuursvergadering van 14 mei jongstleden heeft het voltallig bestuur haar steun voor Hans’ kandidatuur uitgesproken en beschouwen dit als een bindend advies. Uiteraard kunnen ook andere leden zich nog kandideren voor de rol van voorzitter.

Joop heeft aangegeven om zich voor een aantal projecten waarbij wij als HKW betrokken zijn te willen blijven inzetten en dit als 6e lid van ‘t bestuur te willen uitvoeren. In eerdere bestuursvergaderingen hadden we al meermalen geconstateerd dat een extra bestuurslid geen overbodige luxe is, gezien alle activiteiten die er in de loop der jaren bijgekomen zijn.

Terug nu naar de nieuwe kandidaat voorzitter. Hans heeft aangegeven niet op de volgende ledenvergadering van april 2025 te wachten met de wisseling van de wacht. Goede redenen hiervoor zijn grote evenementen als 80 jaar vrijheid, Quick Anger en het 1300 jarig bestaan van Westervoort in 2026. Het bestuur roept daarom de leden op om op dinsdag 10 september a.s. naar de extra ledenvergadering te komen om hierover een uitspraak te doen.

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. De definitieve uitnodiging voor de extra ledenvergadering zullen wij 2 weken voor de geplande datum doen uitgaan.