Liemerse kerken in beeld

Bovenstaande titel moet meer en meer gezien worden als een noodkreet om aandacht voor de cultuur historische waarden van de Liemerse kerken. Het grootste gedeelte van het kerkenbestand zal binnen afzienbare tijd een andere invulling krijgen en daarmee bestaat het gevaar van het verdwijnen van een groot deel van het Liemerse religieus erfgoed. 

Begin Mei van dit jaar werd ik benaderd door Pieter Bisseling met de vraag of de HKW mee wilde werken aan een projekt waarbij de diverse Liemerse kerken die aan de eredienst onttrokken worden, op beeld worden vastgelegd om zo de cultuur historische aspect te bewaren en zichtbaar te houden. 

In eerste instantie betrof het een 3D scan en drone opnamen van de Werenfridus kerk in ons dorp. Dit moest op zeer korte termijn gerealiseerd worden aangezien de start van de sloop- en verbouwingsaktiviteiten al binnen een week na ons contact gepland stond. Gelukkig konden de opnamen nog net binnen de beschikbare tijd gemaakt worden. 

Pieter was door Ruud Derksen, HK-DGL (Historische Kring Duiven-Groessen-Loo), op het spoor gezet. Ruud had al ervaringen met de digitale vastlegging van de boerderijen langs het A15 tracé, een eerder projekt van HK-DGL, en was al bezig iets dergelijks voor te bereiden voor een van de kerken die op de nominatie stond om te “verdwijnen”. 

Inmiddels is er in groter verband, Liemersbreed, een initiële werkgroep geformeerd waarbij naast HKW en HK-DGL ook de cultuur historische vereniging Zevenaar (CVZ), Sjef van Groningen (ambassadeur van de Liemers), Liemers Museum en secretaris van erfgoedcommissie Zevenaar vertegenwoordigd zijn. Wethouders en beleidsmedewerkers zijn van het initiatief op de hoogte gebracht. 

Er worden 12 van de 13 Liemerse katholieke kerken gesloten. Alleen de Andreaskerk in Zevenaar blijft in funktie voor de eredienst. Het concept idee is dat van al deze 13 kerken in de Liemers, een (beeld-)verslag wordt gemaakt. Het betreft dan met name het gebouw, het interieur en religieuze voorwerpen en beelden maar ook de verhalen rond en over een kerk. 

Een eerste bijeenkomst van de initiatiewerkgroep heeft inmiddels plaatsgevonden en een voorlopige marsroute is vastgelegd. 

Aangezien de Werenfriduskerk al in de sloop- en verbouwingsfase zit betekent dit voor de HKW dat wij toegezegd hebben een bijdrage te kunnen leveren in de vorm van foto’s, video’s en verhalen uit de diverse uitgaven van Bij de Tijd en zodoende helpen een beeld van onze kerk te schetsen. 

Kortgeleden heb ik contact gehad met de locatieraad waarbij ik onze activiteiten heb gemeld en de raad heeft toegezegd aktief op zoek te gaan naar personen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren. 

Intussen blijkt dat er drie jaar geleden een uitgebreide fotoreportage gemaakt is van kenmerkende elementen van de kerk. Prima materiaal om ingepast te kunnen worden in de 3D scan. Ook ontvingen we een mooie video van een evenement die een goed beeld geeft van het interieur en zal zeker ook gebruikt gaan worden. 

Mochten er onder de lezers van dit artikel mensen zijn die denken op een of ander wijze een bijdrage aan dit project te kunnen leveren, neem dan contact op met de HKW via het info emailadres op de HKW website of benader mij persoonlijk. 

Wij, als projectgroep, denken op deze wijze een goede bijdrage te kunnen leveren aan de cultuur-historische aspecten en het kerkelijk erfgoed van de Liemers. 

Joop Schuilenburg.