Excursie Bronbeek

Op zaterdag 8 juni 2024 heeft de Historische Kring Westervoort weer een excursie georganiseerd voor har leden. Dit keer zijn wij naar Bronbeek in Arnhem gegaan. Bronbeek is een voormalig militair verpleeghuis en een museum. Het museum is de afgelopen jaren grondig vernieuwd en sinds begin juni dit jaar weer geopend.

Bronbeek, officieel het Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen, heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. In 1863 werd Bronbeek opgericht door Koning Willem de lll.  Hij schonk het landgoed aan de de staat met dien verstande dat het zou worden gebruikt als een verzorgingstehuis voor veteranen. Voor die tijd een revolutionair initiatief wat getuigde van een grote sociale betrokkenheid van deze koning. Inmiddels is er ook een museum en een beeldentuin te vinden op het landgoed. Het museum bezit een uitgebreide collectie die betrekking heeft op de militaire geschiedenis van Nederland. Met name veel wapens, uniformen, persoonlijke bezittingen van militairen en historische kunstwerken. Deze uitgebreide tentoonstellingen zijn ontworpen om de bezoekers een goed inzicht te geven in de complexiteit van de Nederlandse militaire geschiedenis en zijn invloed ervan op de hedendaagse samenleving.

De excursie begon die zaterdag  om 10.00 uur in restaurant Kumpulan op het landgoed met koffie en spekkoek. Rond 11.00 stonden er twee gidsen klaar om ons gezelschap rond te leiden over het terrein. De groep werd in tweeën gedeeld en onze groep kreeg dhr. de Wolf als gids. Deze, zoals hij zelf aangaf, Indische Europeaan of wel Indo genoemd, wist enorm veel te vertellen over de historie van Nederlands-Indië. Van grappige anekdotes tot zeer indringende verhalen. Zijn vader werd uit Indonesië gedeporteerd naar Birma, waar hij aan de spoorweg moest werken. Velen hebben dat niet overleefd of zoals dhr. de Wolf zei: “Onder elke biels een stapel doden”.

Veel vrouwen en kinderen werden gevangengezet in kampen in Indonesië. Ook vertelde dhr. de Wolf over de zogenaamde jongenskampen waar zich onmenselijk wrede taferelen hebben afgespeeld. Veel van die verhalen heeft hij gehoord van zijn vader en naaste familieleden. Na deze indrukwekkende excursie wachtte ons een uitgebreide lunch in de Kumpulan. Een echte Nasi Rames werd geserveerd, met alles er op en eraan.

Na de lunch zijn wij naar het museum gegaan. Zoals gezegd is dit de afgelopen jaren compleet gerenoveerd en opnieuw ingericht. De leden van de Historische Kring Westervoort zochten ieder hun weg in het museum. Rond 15.00 uur verzamelden wij ons weer bij restaurant Kumpulan voor de afrondende borrel. Het was, naar de reacties van de leden te oordelen, een uiterst geslaagde excursie. Wij, als organisatoren kijken er dan ook met een voldaan gevoel op terug.

Namens de organisatie: Gerry van der Sterren