Voormalig klooster aan de Dorpstraat

Het huis is omstreeks 1848 gebouwd als rijksontvangershuis. Daarna werd het een baronnen villa bewoond door baron Ludovicus Franciscus Theodorus Henricus Johannes van Lamsweerde. De baron heeft tot 1896 op de villa gewoond, hij stierf plotseling op goede vrijdag in een ouderdom van 71 jaren. Na de dood van de baron is zijn vrouw de Douairière van Lamsweerde–Staudt in 1896 naar Rijsenburg vertrokken en schonk “Huize Schoonoord” met 70 aren grond aan het kerkbestuur voor een stichting ten nutte van de Werenfridusparochie.

Het hele vermogen van de familie was f60.000,- groot. Op 10-8-1912 kwamen zeven Zusters Dominicanessen vanuit de Rosa-stichting uit Neerbosch, die inmiddels “de van Lamsweerde-Staudt” stichting was geworden, het klooster bevolken. De zusters Dominicanessen hebben zich in Westervoort ingezet voor de zieken en armen en in het bijzonder voor het R.K. Onderwijs. In 1975 zijn de zusters uit Westervoort vertrokken….Bij de laatste verandering is het klooster verbouwd tot appartementen.

Antoon Bertnzen (december 2000)

Voor verdere informatie over de geschiedenis en bewoners zie:

  • “Bij de Tijd” 17e jaargang nr. 3 “Wat aan het klooster voorafging” door Hans Lamers
  • “Ik hou van nonnen” door Arnold Krechting (uitgave HKW  oktober 2015) Een boek met een aantal verhalen die een relatie hebben met de Dorpstraat. Het boek gaat vooral over het klooster en de nonnen die daar woonden.
Overhandiging van het boek aan de nonnen Herma en Imelda van de Dominicanessen-orde
Rechts op de foto de schrijver Arnold Krechting en tussen beide nonnen staat Petra Krechting.