Dertien mensen dakloos door felle brand

Begin mei 1962 werd Westervoort opgeschrikt door een felle brand. De brand ontstond op de de deel van de boerderij van Bloemberg op de Hamersestraat. Toen men daar bezig was met een motor, die gebruikt werd bij het bespuiten van fruitbomen, sloeg de vlam in de carburateur. In een oogwenk vatte de motor vlam, deze werd werd door de kinderen Bloemberg naar buiten gereden. Ook de veilingkisten, die op de hierboven gelegen zolder stonden, vatte vlam. Het vuur plantte zich via het rieten dak voort tot over de hele boerderij. De hitte was zo groot en de vuurregen zo sterk, dat het verkeer op de Hamersestraat werd stilgelegd. Het rieten dak van de boerderij van Vleeming, zie foto hiernaast, dat zich tegenover de boerderij van Bloemberg bevond, werd door de brandweer nat gehouden.
De met groot materiaal uitgerukte Arnhemse brandweer zette negen waterstralen en vier nevelstralen in. De commandant van het korps, J. Buitink, werd tijdens de bluswerkzaamheden licht gewond toen een stuk steen bij het omtrekken van een muur zijn voet raakte. De inboedel kon gedeeltelijk worden gered. De schade bedroeg ca. ƒ 10.000, -.
We gingen naar Rob en Gerrie de Waal om navraag te doen over bovenstaande gebeurtenis. Zij vertelden ons dat het een heftig gebeuren was. Wat betreft de inboedel, die werd uit het huis gehaald. Hun spullen stonden in de boomgaard aan de voorzijde, die van de familie Bloemberg iets verder naar achteren. Aan weerszijde van de deel, waar vroeger de koeien stonden, zaten jonge hennen. Deze werden in veilingkisten ‘gevangen’ en in de boomgaard losgelaten. Trots vertelde Rob de Waal dat alle hennen het hadden overleefd.
De hulp van de buurt was hartverwarmend. Hun overbuurman, Cor van Eldik, had de beschikking over een busje van de serviceafdeling van de PGEM, daarin stond een wasmachine van een klant, deze werd zolang in de buurt van de spullen van de familie De Waal geparkeerd. Zij meenden echter dat de wasmachine van de familie Bloemberg was, dus deze wasmachine werd naar hun spullen overgezet. Maar je begrijpt het al, hij was niet van hen dus stond hij even later weer aan de kant van de familie De Waal.

De brandende boerderij, mei 1962; foto: Rob de Waal.

De boerderij ‘De Essepas’ van Vleeming aan de Hamersestraat; gesloopt, begin jaren ’90.

Door de medewerking van Cor van Eldik met zijn busje en de wagen van de kolenboer Kaptein waren twee uur later alle spullen van familie De Waal bij familie Henken aan de Zuidelijke Parallelweg opgeslagen. Na enige tijd zijn deze spullen naar de pastorie van dominee Sierat, op de hoek Dorpstraat-Dr. Schaepmanstraat gebracht.
De familie De Waal trok tijdelijk in bij de ouders van Gerrie, zie foto hieronder.

Het huis van de familie Henken, datum: onbekend; anno 2023 is hier restaurant Huis ter West gevestigd.

Zoals de kop van dit artikel aangeeft, door deze brand werden dertien mensen dakloos, Rob en Gerrie de Waal en vader en moeder Bloemberg en hun negen kinderen. De familie De Waal ging met de kinderen José en Thea Bloemberg bij de ouders van Gerrie wonen. De twee jongste kinderen van de familie Bloemberg gingen wonen bij de familie Snelders. De ouders en de vijf andere kinderen Bloemberg werden ergens anders ondergebracht. Direct na de brand werd uit de nog bruikbare restanten van de brand een noodwoning gebouwd. Rob de Waal had hiervoor een week verlof opgenomen. Kort daarna kon de familie Bloemberg dit tijdelijke onderkomen betrekken.
Begin augustus 1962 kreeg de familie De Waal een huis toegewezen in het kleinste straatje van Westervoort: de Maria van Nassaustraat. Als buren kregen zij de familie Smink, de ouders van onze secretaris Jan en onze dialectdichter David. In 2022 vierden beide families, plus hun nazaten, het heugelijke feit dat zij 60 jaar, tot volle tevredenheid van beide families, naast elkaar woonden.

Met dank aan Gerrie en Rob de Waal.

Willem Vlijm

Cor van Eldik, medio jaren ’90.