Het verhaal van Gelderland

Op 10 november 2022 werd in het provinciehuis van Gelderland het lang verwachte boekwerk “Het verhaal van Gelderland” gepresenteerd. Het eerste exemplaar van dit 5 kilo zware boekwerk werd door Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis en hoofdredacteur uitgereikt aan Commissaris van de Koning John Berends. Hij gaf aan erg trots te zijn op “Het verhaal van Gelderland”. “Eindelijk heeft ook de provincie Gelderland zijn eigen overzichtswerk van de geschiedenis.

Er werd 6 jaar aan het vierdelige boek gewerkt De laatste drie jaar waren er zo’n 35 mensen als auteur en redactielid bij betrokken. In 2019 werd door meer dan 100 musea en historische verengingen een convenant ondertekend. Daarin werd beloofd mee te helpen met het aanleveren van informatie en beeldmateriaal. De historische Kring Westervoort heeft het genoemde convenant ook ondertekend en kreeg als dank een exemplaar van het boekwerk.

Het boek bestaat zoals gezegd uit vier delen. Elk deel behandeld een tijdsperiode. Deel 1 behandelt de periode van prehistorie tot het jaar 1025. Deel 2 de periode 1025 tot 1543, deel 3 1543 tot 1795 en het laatste deel de periode 1795 tot 2020.

De Historische Kring Westervoort was ook aanwezig bij de doop van “Het verhaal van Gelderland”. Hoogleraar Gelderse geschiedenis van de Radboud Universiteit Dolly Verhoeven, tevens projectleider en auteur overhandigde de boeken aan het bestuur van Historische Kring Westervoort. De boeken kunnen door onze leden worden geleend.

Gerry van der Sterren

bestuurslid HKW Gerry van der Sterren ontvangt voor de HKW een exemplaar van Dolly Verhoeven