excursie ’s Heerenbergh

Eind 2022 gaven Evert ten Boer en Bert Stienissen aan te willen stoppen met de excursies.

Na rijp beraad besloten Jeannette van der Sterren en Jos van Kuipers deze schone taak op zich te nemen. Niet eenvoudig na zo’n lange succesvolle periode met vele leuke excursies.

Op 10 juni j.l. trad een opgetogen groep leden aan bij sporthal de Pals, om te vertrekken naar ’s Heerenbergh. Na een korte rit werden wij verwelkomd met koffie met gebak “op het kasteel”. Het was een heerlijk zonnige dag en de koffie smaakte goed.

Na ongeveer drie kwartier kwamen onze gidsen ons halen en werd de groep in tweeën gesplitst; de ene groep kreeg onder leiding van Hans Wegman een rondleiding in het Stadsmuseum Bergh waarbij een film werd vertoond en er een uitgebreide rondleiding door het museum volgde waarbij onder andere de ijzerwinning in onze streek aan bod kwam en er aandacht werd geschonken aan een aantal van de vijf vrouwen welke belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van ’s Heerenbergh.

Vijf vrouwen

Een vijftal vrouwen heeft Berghse geschiedenis geschreven in tijden dat vrouwen over het algemeen een ondergeschikte positie bekleedden. Aan de hand van deze vrouwen worden gedenkwaardige momenten uit de Berghse geschiedenis belicht.
Isa vertelt over de ijzerwinning in het Bergherbos in de vroege middeleeuwen Adela vertelt over de het graafschap Hamaland, in de tiende eeuw het machtigste graafschap van de lage landen Maria vertelt over de hoogadelijke heren en graven Van den Bergh Lyse vertelt over het ontstaan van de stad ‘s-Heerenberg en wat ervan is teruggevonden Mechteld vertelt over haar strijd om haar naam te zuiveren, omdat ze voor heks werd aangezien
De andere groep kreeg onder leiding van Adri van den Dikkenberg, eveneens van het Stadsmuseum, een uitgebreide rondleiding rondom het kasteel en de kleine dorpskern.

De voortreffelijke lunch werd genoten bij het restaurant “Heeren Dubbel” wederom “op het kasteel”. Vanwege het warme weer hebben wij een lunchbuffet genuttigd binnen de koele muren van de oude stallen. Na deze lunch werd het programma omgedraaid en voortgezet.
Om 3 uur was deze gezellige dag ten einde en was er de gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. Al met al zijn wij van mening dat het een gezellige dag was en wij kijken al weer uit naar onze volgende excursie

de foto’s

Jeannette van der Sterren en Jos van Kuipers.