Van het Bestuur

Terwijl onze redactie hard werkt aan het jaarboek wat eind van dit jaar weer gaat uitkomen, zijn ze er ook weer in geslaagd twee leuke historische verhalen samen te stellen. We wensen jullie weer veel plezier bij het lezen van deze editie!

Ook willen we in dit katern nogmaals even stilstaan bij het overlijden van onze oud voorzitter Henk Schoneveld op 21 september jongstleden. Wij herinneren Henk als een zeer betrokken vrijwilliger die met veel energie namens de Historische Kring in diverse projecten en klankbord groepen deelnam. Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden nogmaals veel sterkte met dit grote verlies.

het bestuur