Chateau Poujeaux 1929

Kapelaan Nollen

In juli 2023 overhandigde Raymond Cremer, oud voorzitter voormalig kerkbestuur st.Suitbertuskerk in Stokkum, de handgeschreven adresboekjes van kapelaan Nollen uit zijn Westervoortse periode 1958 – 1955 aan de HKW. Het verslag daarvan stond in de BijdeTijd nr. 3 van september 2019. Raymond bleek erg geïnteresseerd in de plek waar de kapelaan zijn eerste jaren als priester had doorgebracht. Hij vertelde toen de volgende anekdote:

Zoals pastoor Nollen mij vaak vertelde kocht Pastoor Kamerbeek in de jaren 30 enkele kistjes “Chateau Poujeaux” bij Robbers en van den Hoogen in Arnhem. Om te voorkomen dat de Duitse bezetter deze zou confisqueren werd er tijdens de oorlog een kist in de biechtstoel verborgen alsook onder een graf op het kerkhof van Westervoort.

Helaas heeft het kistje in de biechtstoel het er door oorlogsschade niet heel vanaf gebracht, maar de wijn vanonder het graf hebben we kunnen redden.

In de achttien jaar dat ik het kerkbestuur mocht versterken werd bij speciale gelegenheden een flesje uit Westervoort uit de kelder genuttigd. De laatste keer op het verjaardagsfeest van Pastoor Nollen in september 2010. De “Chateau Poujeaux” uit 1929 hebben we genuttigd waarna ik de fles bewaard heb.”

Fotograaf Piet Wijnands bleek eveneens een goede kennis van de oud kapelaan en wist te vertellen dat het graf nog steeds bestaat. Het is het graf van de familie Holland. Dit graf is weliswaar gedolven voor de oorlog maar pas in gebruik genomen in 1983.

Bij de verbouwing van de Werenfriduskerk zijn een aantal graven geruimd. Bij een vluchtig onderzoek door de HKW is het bewuste graf echter niet gevonden.