Hier is ie dan! onze 3e editie van de digitale Bij de Tijd.

Beste abonnees,

Het is alweer geruime tijd geleden dat ik een bestuurspagina kan vullen voor de digitale BdT uitgave. Gelukkig hebben we de afgelopen maanden, na ruim twee jaar coronaperikelen, weer kans gezien een aantal activiteiten op te starten.

De eerste lezing en excursies naar Leerdam en Winterswijk, hebben tot groot genoegen van aanwezigen weer plaatsgevonden. Ook op de braderie, tijdens Westervoort in Beweging, hebben we acte de presence kunnen geven met twee kramen. De dialecclub trok, zoals gebruikelijk, weer de meeste aandacht met een quiz over oud Westervoort en de traditionele zelf gestookte borrel. Niet alle activiteiten zijn al op pre-corona niveau. De fotoclub en inloopavond op de derde dinsdag in de maand is nog niet begonnen. Wel is er achter de schermen veel gedaan om de Liemerse Beeldbank gestalte te geven en aan te vullen met beeldmateriaal uit onze collectie. De Beeldbank is een initiatief van het erfgoedpact Leven in de Liemers en wordt uitgevoerd door het Verband van Liemerse Historische Kringen. Hopelijk wordt ons materiaal, en dat van de andere historische verenigingen, binnenkort voor een breder publiek toegankelijk.

De Quick Anger documentaire die op 10 April 2022 in pemiere is gegaan, is ook aangeboden aan het Liemers Museum. Wij hebben een licentie afgegeven voor vertoning in een van de nieuw in te richten presentaties over de Liemers tijdens WO II.

Twee van onze leden hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om de Rijndijk met de waaien en de Hondsbroekse Pleij aan te wijzen als gemeentelijk monument. Nadat dit onderwerp door omstandigheden is blijven liggen bij de beslissende instanties, zijn in Augustus van dit jaar de locaties bezocht door leden van de Liemerse erfgoedcommissie. Deze commissie heeft intussen gerapporteerd en de conclusie getrokken dat de Rijndijk en het omliggende gebied, inclusief bebouwing, een cultuur-historische waarde vertegenwoordigt. Deze conclusie wordt nu in een aanvraag voorgelegd aan het college van B&W van Westervoort.

Bij de plannen tot realisatie van het Rivier Klimaat Park (RKP) wordt al geruime tijd gesproken over de mogelijkheid ook Fort Westervoort hierin te betrekken. Het monument voor de gevallenen in Mei 1940, kan/moet daarbij een prominentere plaats gegeven worden. Intussen zijn, op verzoek van de provincie Gelderland, vanuit de HKW enkele contactpersonen naar voren geschoven die zodra de plannen wat meer concreet worden, hun advies ten aanzien van fort en monument in het projectteam in kunnen brengen.  De provincie Gelderland en ook de gemeente Arnhem zien het fort als een mogelijke entree van het RKP aan Arnhemse kant. Onze doelstelling is om de geschiedenis van het Fort Westervoort en de oorlogshandelingen in 1940 en 1945, onder andere Quick Anger, duidelijk te maken voor een groter publiek en om het monument die plek te geven die het al sinds jaren verdient. Dit laatste met zichtlijnen naar ons Quick Anger monument op de Veerdam.

De dialecgroep is alweer gestart met de voorbereidingen van het Moesaete. Nadat corona ons de afgelopen jaren dwong om deze traditionele dialectavond af te zeggen hopen we nu een gedenkwaardige, of misschien “spraakmakende”, aflevering van 25 jaar Moesaete te kunnen presenteren.

Joop Schuilenburg.