van het bestuur

Ledenvergadering 2023

Dit jaar hopen wij weer een normale ledenvergadering te kunnen houden. U bent dan ook van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De vergadering staat gepland voor 4 april 2023 en wordt gehouden in Huize Vredenburg. Aanvang om 19.30 uur. Zijn er zaken die u graag op de agenda wilt zien, meld dit dan hij het secretariaat van de Historische Kring Westervoort, HKWsecretariaat@gmail.com.

Tijdens de vergadering wordt er in vogelvlucht stilgestaan bij de activiteiten van het afgelopen jaar, wordt er een financiële verantwoording afgelegd door het bestuur en worden diverse nieuwtjes en ontwikkelingen gemeld. Wij hopen dan ook dat u van de partij bent. De koffie staat op 4 april aanstaande klaar.

Nieuwe leden Excursiewerkgroep

Na een aantal jaren de excursies op een fantastische wijze te hebben georganiseerd besloten Evert de Boer en Bert Stienissen te stoppen als organisatoren van de excursies voor de HKW. Het bestuur is op zoek gegaan naar vervanging en kwam uit bij Jos van Kuipers en Jeannette van der Sterren. Jos van kuipers is een bekende, hij is al jaren de penningmeester en dus bestuurslid van bij de Historische Kring Westervoort (HKW). Jeannette is echter niet zo bekend binnen de HKW. Maar als vrouw van Gerry, ook bestuurslid van de HKW is zij op de achtergrond wel degelijk betrokken. Samen met Jos organiseert zij de excursies voor de Historische Kring Westervoort.

En zij zijn al actief aan de gang en de eerste excursie is al gepland. Waar die ons naar toe brengt verklappen wij nog niet, maar het belooft een erg interessante excursie te worden. U wordt op de gebruikelijke manier, tijdig, geïnformeerd. Noteer de datum 10 juni aanstaande vast in uw agenda, met als omschrijving “Excursie Historische Kring Westervoort”.