Van het Bestuur

We zijn iets later dan gehoopt met de uitgave van deze editie van Bij de Tijd Digitaal. Nu de vaste redaktie leden zich meer toeleggen op de meer uitgediepte artikelen zoals die sinds enkele jaren in ons jaarboek verschijnen, is er een behoefte ontstaan om wat laagdrempeligere artikelen in de digitale uitvoering van ons kwartaalblad te publiceren.
Hierbij nodigen we eenieder uit om korte verhalen die betrekking hebben op de Westervoorts geschiedenis op te sturen naar redactie@hkwestervoort.nl zodat we die verhalen kunnen publiceren in ons digitale kwartaalblad.