Het tweede gemeentehuis van Westervoort

Tijdens het einde van de Eerste Wereldoorlog was het college van B&W van mening dat Westervoort toe
was aan een nieuw gemeentehuis. Het bestaande gemeentehuis was te klein geworden voor het gemeentebestuur. Om dit te realiseren werd in 1918 een pand, incl. de bijbehorende grond gekocht, zie

Tekening gemaakt op aanwijzingen van de heer
W. Weiss en mevrouw Aalders-Willemsen.

tekening hierboven. Het was het vroegere huis van de familie Nass-Gerritzen, later bewoond door de familie Willemsen. Aan de voorzijde van het pand was een winkel en een bakkerij gevestigd. Links naast het pand, achter de lattendeur werden kolen verkocht. In 1925 werd het voorstel door de gemeenteraad behandeld. Met zes tegen één stem ging de raad akkoord met het voorstel van B&W met dien verstande dat het geheel niet meer mocht kosten dan ƒ 22.000, -. De inwoners van Westervoort, protesteerden tegen dit voornemen, ze vonden het nieuwe gemeentehuis, inclusief veldwachterswoning, veel te duur.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant,
d.d. 17 januari 1924

G. Kolks uit Duiven en R. Alink uit Westervoort dachten voor ca. f 25.000, – de klus te kunnen klaren. Het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis zag er bijzonder uit, zie onderstaande tekening. Echter het

Bovenstaand creatieve ontwerp werd
afgewezen, er zou een eenvoudiger
ontwerp gerealiseerd worden;

bedrag lag veel hoger dan door de gemeenteraad was goedgekeurd. Om hierin tegemoet te komen stelde H.J. Wieleman en Z. Vleeming borg te willen staan voor dit ontwerp, zie borgbriefje hieronder.

de borg voor het eerste ontwerp
waren H.J. Wieleman en Z. Vleeming,
anno 1925

Ondanks dit genereuze aanbod waren de inwoners van Westervoort het nog steeds niet eens met het besluit van de raad. Dit had tot gevolg dat oorspronkelijke ontwerp werd afgewezen en werd gewijzigd door architect J.H. Hogenkamp. De plaatselijk aannemer G.H. te Witt wilde het gemeentehuis voor f 22.700, – bouwen.
Medio januari 1924 stemde de gemeenteraad van Westervoort in met het voorstel van B&W voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Op 6 februari 1925 werd het gemeentehuis feestelijk geopend, zie krantenbericht hieronder. In dat jaar had Westervoort 2.003 inwoners.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
courant, d.d. 7 februari 1925.

Bouw van het gemeentehuis, anno 1924.

Het gemeentehuis, naast het viaduct
staat de oude kiosk, links ziet men de
palen van het bovengrondse
elektriciteitsnet, eind jaren ’20

1e steenlegging van het gemeentehuis in Westervoort;
2e persoon van links is dhr. Polman, daarnaast
burgemeester Vos de Wael;
4e van rechts is dhr. van Zadelhoff (wethouder);
3e van rechts Theodoor Janssen
(gemeenteontvanger en postkantoorhouder), anno 1924

Willem Vlijm

Bronnen:
Delpher.nl; krantenartikelen 1925
Thuis, W.P.; Enige toelichting (bij de bouw van het tweede gemeentehuis), in Bij de Tijd december 1986. Compen, Paul; De Westervoortse gemeentehuizen, in Bij de Tijd december 1987.