Beste lezers van Bij de Tijd,

Het heeft “eventjes” geduurd maar nu kunnen we gelukkig onze digitale versie van Bij de Tijd aan u voorstellen.
In 2019 zijn we begonnen met het uitgeven van een jaarboek in plaats van de kwartaaluitgaven. De redenen daarvoor zijn in het jaarboek 2019 aangegeven. Maar om toch  gedurende het jaar het contact met onze abonnees te onderhouden, werd tevens gezocht naar een concept waarbij, in digitale vorm, bepaalde rubrieken en mededelingen uit het papieren kwartaalblad gecommuniceerd konden worden.

In 2020 hebben we een enquête onder de abonnees opgezet om te peilen of de ideeën van bestuur en redactie op instemming konden rekenen. Later in datzelfde jaar is er een ledenraadpleging gehouden waarbij het merendeel van de respondenten positief reageerde op het voorstel van het bestuur. De bedoeling was om in 2021 te starten met drie digitale versies gedurende het kalenderjaar en af te sluiten met de uitgave van een papieren jaarboek in December. Helaas moesten we vaststellen dat we het opzetten van een digitaal platform onderschat hebben. Nog afgezien van de coronarestricties die de fysieke communicatie bijna onmogelijk maakte, werden we ook geconfronteerd met onverwachte organisatorische- en ICT perikelen. Gevolg was dat we op dat moment al een dermate grote vertraging opliepen die een start in 2021 helaas  onmogelijk maakte. Inmiddels is er door een aantal bestuursleden hard gewerkt aan oplossingen in de ICT omgeving en een format te vinden voor onze “Bij de Tijd digitaal” dat daarin paste.

Het resultaat staat nu voor u op het scherm. Wij, als bestuur en redactie, hopen dat u via deze weg weer wat meer betrokken kunt zijn bij de activiteiten van de Historische Kring Westervoort en veel leesplezier beleeft aan de redactionele artikelen.

Graag horen uw ideeën, meningen, voorstellen, e.d.  Wilt u deze met het ons delen, reageer dan via het reactieformulier van onze website.

Joop Schuilenburg. Voorzitter.